czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach czecho.pl

medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

 • 6 grudnia 2018
 • 11 grudnia 2018
 • wyświetleń: 712

VI Gminny Konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową

Szkoła Podstawowa Im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu oraz Stowarzyszenie "Przyjazny Zabrzeg" Im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu ogłaszają VI Gminny Konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta.

szopka, święta, Boże Narodzenie, święta,
fot.


Cel konkursu to :
 • zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych
 • pielęgnowanie zwyczajów związanych z kulturą regionu kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej
 • kultywowanie polskiej tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia
 • integracja członków rodziny
 • twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizację projektu


Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych z gminy Czechowice - Dziedzice i ich rodzin.

Kategorie wiekowe:
 • uczniowie klas I-III
 • uczniowie klas IV - VI
 • uczniowie klasy VII - VIII oraz uczniowie 3 klasy gimnazjum


Szopka może być wykonana indywidualnie lub zbiorowo. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa i w dowolnej technice. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie - stąd rodzinny charakter szopki). Praca przypisana zostanie do kategorii wiekowej według najstarszego członka zespołu.

Prace konkursowe nie mają ustalonego sposobu wykonania. Przy pracach nad szopką można stosować dowolną technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki pracy.

Proponowane techniki realizacji: drewno, gałęzie, szyszki, tektura, papier, tkanina, mech, wosk, muszelki, kamienie, materiały ekologiczne), sznurek, guziki, wełna, masa solna ,modelina, szkło, ceramika i co podpowie inwencja twórcza.

Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Podstawa szopki nie może przekraczać wymiarów 0,5 m x 0,5 m.

Pracę należy opatrzyć metryczką - zgodnie ze wzorem dołączonym do regulaminu - zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela / nazwisko rodziny. Uwaga: prosimy nadsyłane prace opakowywać w pudła kartonowe!

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3-5 członków - ludzi związanych z plastyką i innymi dziedzinami sztuki.

Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • dobór i wykorzystanie materiałów
 • wkład pracy
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji


Jury oceni szopki w trzech kategoriach wiekowych. Bez względu na ilość twórców nagroda przyznawana jest szopce. W każdej z nich zostaną nagrodzone trzy najpiękniejsze szopki. Organizatorzy przewidują cenne nagrody.

Dodatkową nagrodą będzie prezentacja zwycięskich prac podczas Orszaku Trzech Króli w Zabrzegu w dniu 6 stycznia 2019 roku.

Wręczenie nagród i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie w dniu 6 stycznia 2019 roku w czasie "Orszaku Trzech Króli" na stadionie LKS Sokół Zabrzeg ok. godz. 13.00.

Szopki należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu ul. K. Pytla 1 do dnia 21 grudnia 2018 roku do godz. 15.00, tel. 32 215 72 26.

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dostarczenie metryczki szopki oraz podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna każdego uczestnika konkursu klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody rodziców na udział dziecka w konkursie oraz zgody na upublicznianie wizerunku (do pobrania).

Organizator prosi o odebranie szopek do dnia 19 stycznia 2019 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/ wyróżnień dodatkowych.

aka / czecho.pl, źródło: www.um.czechowice-dziedzice.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.